Kontakt

UPFIELD SLOVENSKO, SPOL. S.R.O.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Slovenská republika

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO 47257121
spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 5998/B